WELKOM BIJ DE TAALSCAN.

Wat is de Taalscan?

De Taalscan is een digitaal instrument dat het taalgebruik van een werknemer inventariseert en screent.


Wat zijn de voordelen van de Taalscan?


• Je komt te weten wat werknemers op talig vlak moeten kunnen.

• Je kunt de sollicitatieprocedure erop afstemmen.

• Je kunt werkdocumenten zoals de onthaalbrochure toegankelijker maken.

• Je krijgt tips zodat Nederlandstalige werknemers beter kunnen communiceren met hun minder taalvaardige collega’s.    


Hoe gebruik je de Taalscan?


De Taalscan kun je op twee manieren gebruiken:

1. Inventaris
Je stelt een inventaris van het taalgebruik op dat een werknemer nodig heeft om zijn functie uit te voeren.

2. Screening
Je kunt het schriftelijk en mondeling taalgebruik van Nederlandstalig personeel screenen.
Je krijgt bij het invullen meteen verbetertips om het taalgebruik toegankelijker te maken.

Ofwel zet je de Taalscan in zijn geheel in ofwel kies je ervoor om slechts een deel te gebruiken.

Demofilmpje:


">demotaalscan
Terug naar www.klaretaalrendeert.be.